Úhrada MŠ, ŠD, zápisy do MŠ – aktualizováno

Úplata za předškolní vzdělávání v případě omezení/přerušení provozu mateřské školy v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem se po konzultaci s MŠMT upravuje následujícím způsobem: za měsíc březen 2020 bude pokrácena na 1/2, v následujících měsících se její výše bude odvíjet od délky uzavření zařízení. Vyúčtování bude provedeno ihned po znovuotevření MŠ. Pokud máte zadaný trvalý příkaz k placení, prosíme o jeho dočasné přerušení.

Obdobně bude postupováno v případě školní družiny – platba bude pokrácena s ohledem na dobu uzavření školy. Platby za kroužky na poslední čtvrtletí také neposílejte. Děkujeme za spolupráci.