Startuje Fotoprojekt naší školy

Rádi bychom podpořili kreativitu žáků a chtěli bychom jim ukázat, že svět je možné vnímat i trochu jinýma očima, než jakýma se na něj běžně díváme. Proto startujeme Fotoprojekt naší školy, do kterého se může zapojit každý žák.

O čem to celé bude?

Je to jednoduché. Na každý měsíc bude vyhlášeno téma, nad kterým se budou moci žáci zamyslet a ztvárnit ho pomocí fotografie. Není potřeba vlastnit drahý fotoaparát, jde především o nápad a úhel pohledu. Po ukončení posílání fotografií na dané téma vybere komise složená z pedagogů naší školy nejlepší fotografie žáků z 1. a 2. stupně. Vítězné fotografie budou k vidění na stránkách školy a jejich autoři budou oceněni.

Aby nám vše fungovalo, je třeba nastolit pár pravidel:

  • fotografie posílejte na e-mailovou adresu: fotoprojekt@zsdcerekev.cz
  • do textu e-mailu připište datum, kdy byly fotografie vyfoceny a nezapomeňte uvést jméno a třídu autora
  • fotografie posílejte v JPEG formátu a musí být vloženy do e-mailu jako příloha (v jednom e-mailu je možné poslat dvě fotografie)
  • velikost fotografií zatím neurčujeme – je vhodné volit takové rozlišení, aby ji bylo možné plně zobrazit na běžně velkém monitoru počítače
  • fotografie posílejte vždy do 20. dne v daném měsíci
  • fotografie musí být aktuální – tedy vyfocené na dané téma, není tedy možné použít fotografie vyfocené před vyhlášením tématu
  • ​odesláním fotografií do Fotoprojektu souhlasí autor/zákonný zástupce s tím, že fotografie mohou být zveřejněny na internetových stránkách školy

Téma na leden zní: Můj koníček (co mě baví)

Těšíme se na vaše fotografie!!!