Služba vzdálené podpory

Možnost konzultace a podpory dětem i rodičům

Děti se mohou na centrum obrátit například v případě, že:

  • Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku
  • Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit
  • Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče se mohou na centrum obrátit například v případě, že:

  • Jejich děti jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)
  • Jejich děti mají potíže se zvládáním distanční výuky
  • Potřebují pro své děti nalézt zdravou formu trávení volného času