Školní parlament – už je nám půl roku

     Zahajovací schůzka našeho školního parlamentu proběhla 17. září 2021. Na této premiéře jsme dohodli pravidla a také jsme si vysvětlili, proč tu vlastně jsme a co bychom chtěli dělat. 

A jak to tedy funguje: Scházíme se pravidelně, vždy na konci měsíce. Všechny připomínky a nápady od zástupců tříd pak tlumočím panu řediteli a také na poradě učitelů. Třídní zástupci zase zajišťují předání informací ve svých třídách. Z každé schůzky pověřený člen parlamentu (většinou je to Terezka z osmičky, nebo Kačka z devítky) vyhotoví zápis, který je vyvěšen na nástěnce a také uložen na „organizačních věcech“, aby byl kdykoli přístupný. To je důležité hlavně pro paní učitelky z první a druhé třídy, protože jejich žáčci ještě nezvládnou vždy všechny informace předat. Na parlament s námi ale chodí, aby sbírali zkušenosti.

O čem přemýšlíme: Děti přicházejí s množstvím praktických nápadů, potěšitelné je zejména to, že dost návrhů se týká prostředí školy. Zástupci z nižších tříd předkládají spíše nápady na výzdobu, starší třídy si všímají i věcí vysloveně praktických (např. odkapávačů do kuchyňky, nových odpadkových košů, ale třeba i židle k učitelskému stolu).  Hned na první schůzce parlamentu zazněl nápad obnovit tradici „svačinkového dne“, což se podařilo. Už tři třídy ukázaly svoje kulinářské umění, ale i dobré srdce – výtěžek z akce slouží totiž vždy k nějakému dobročinnému účelu. Nápady dětí jsou různé, chtějí například zopakovat den v maskách, zorganizovat nějakou celoškolní soutěž, deváťáci hledají cestu, jak po sobě mohou ve škole „zanechat“ něco na památku…

A co si přejeme: Aby bylo stále o čem povídat, aby se rodily nové nápady, které by posilovaly pocit sounáležitosti mezi námi všemi, kdo do školy chodíme – je jedno, jestli učit se, nebo učit… 😊    

                                                                                                                                Dana Zinková

Předcházející

Následující