Prvňáci a třeťáci na výletě

Ve čtvrtek 16. června jeli prvňáci a třeťáci do Jindřichova Hradce. Navštívili zde Muzeum Jindřichohradecka, kde jsou vystaveny Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě. V muzeu si děti prohlédly také historickou lékárnu, vybavení měšťanského domu a venkovské chalupy, výstavu šicích strojů pro domácnost i řemeslníky a sbírku jihočeských betlémů – jesličky z papíru, dřeva, keramiky, skla, šustí a dalších materiálů. Kromě návštěvy muzea zaujala děti jedinečná aqua show sv. Floriána, prohlídka města i samotná cesta vlakem. Počasí se vydařilo a výlet se dětem moc líbil. Foto zde.