Projekt Bezpečná škola

Pro školní rok 2022/2023 jsme vymysleli projekt s názvem Bezpečná škola. Bude se týkat primárně žáků základní školy, nicméně bychom rádi alespoň částečně zasáhli i rodiče a případně širší komunitu v Dolní Cerekvi. Hlavním cílem je zábavnou formou zvýšit povědomí o možných rizicích okolo nás a ukázat možné cesty, jak se jim bránit či úplně vyhnout.

Projekt bude probíhat od října do května. Každý měsíc bude vyhlášeno nové téma a vždy jedna třída bude připravovat program pro ostatní. Náš záměr je aktivní dobrovolná iniciativa dětí v rámci organizování jednotlivých aktivit, které si budou sami vyhodnocovat.