Ježíškova cesta městem

V lednu se činnost kroužku „Přírodovědné aktivity“ přesunula do Třeště. V centru města zde byla připravena stanoviště s úkoly. V informačním centru si děti vyzvedly deníčky na zapisování správných odpovědí a vydaly se podle mapky na místa, kde nalezly jednotlivé úkoly. Deset zastavení, deset úkolů. Za správně vyplněný deníček dostaly děti sladkou odměnu. Vzájemná spolupráce, pomoc starších mladším, jízdy autobusem s několika přestupy a návštěva cukrárny – to vše bylo součástí této aktivity, kterou si se zájmem užili všichni členové kroužku. Foto zde.