Příběh Velké noci

Abychom se správně naladili na blížící se svátky jara, pozvali jsme si na besedu do školy paní Zuzanu Novákovou. Ta pro děti prvního až třetího ročníku uspořádala program nesoucí název Příběh Velké noci. Vyprávěla dětem události svatého týdne. Pro děti měla připraveny i názorné pomůcky a slova prokládala obrázky. Děti na závěr dostaly omalovánky znázorňující to, o čem beseda byla.

Pro čtvrtou a pátou třídu měla paní Nováková připraveny informace o svatém týdnu formou prezentace. Prohlédli jsme si fotografie míst, které mapovaly události posledních dnů Ježíše Krista, povídali jsme si o tehdejších zvycích a na závěr si vše shrnuli v pracovním listě.

Foto zde.

Předcházející

Následující