Poplatky za družinu, mateřskou školu a kroužky

Dne 25. května 2020 se vrátí děti 1. stupně a mateřské školy. V souvislosti s tím oznamujeme, že poplatek za školní družinu nebude vybírán, školkovné za měsíc květen bude pro přihlášené děti stanoven na 125 Kč, na měsíc červen již plná výše. Děti, které nejsou na toto období přihlášeny do MŠ, školkovné platit nebudou. Kroužky probíhat nebudou. Veškeré platby za MŠ i obědy budou pouze bezhotovostní.