Veškeré informace o ošetřovném naleznete zde:                                                                                                                          https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m


Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkuji za spolupráci

Lubomír Krátký​