Organizace provozu v ZŠ od 1.9.2021


1.9. Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení​ proběhne v 7,30 na zadním školním dvoře (v případě příznivého počasí). Přístup bude otevřen od 7,20. Po ukončení zahájení bude umožněn vstup do budovy rodičům žáků 1. třídy (podmínkou jsou respirátory po celou dobu pobytu ve škole). V případě špatného počasí se společné slavnostní zahájení neuskuteční a bude probíhat individuálně ve třídách.
Všichni žáci (kromě těch, kteří mají potvrzení o prodělaném očkování starší než 14 dnů a těch, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech) budou ve svých třídách testováni neinvazivními samotesty (bude umožněno individuální testování vlastními testy v případě zájmu – ve speciálně určené místnosti).
Dále budou probíhat třídnické hodiny​. Ukončení programu bude nezávisle po třídách během prvních dvou vyučovacích hodin a žáci budou odcházet ze školy.
Školní jídelna – obědy budou umožněny od 10,30. Přihlášení na oběd 1.9. je potřeba individuálně telefonicky nejpozději do 31.8.10,00.
Školní družina – zájemci o pobyt ve školní družině v daný den budou potřebovat písemné potvrzení od zákonných zástupců, kde bude uvedeno, v kolik hodin si budou děti 1.9. vyzvedávat​.

2.9. 

1.-2. hodina třídnická, dále dle rozvrhu. Ukončení výuky 1. stupeň 11,10, 2.stupeň 12,05.

Od 3.9.

Výuka dle rozvrhu​

Epidemiologická opatření

Všichni žáci (kromě těch, kteří mají potvrzení o prodělaném očkování starší než 14 dnů a těch, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech) budou ve svých třídách 1.9., 6.9. a 9.9. testováni neinvazivními samotesty (bude umožněno individuální testování vlastními testy v případě zájmu – ve speciálně určené místnosti).
Po tomto termínu bude další postup celostátně oznámen na základě výsledků.​

Po dobu pobytu ve společných prostorách (šatny, chodby, jídelna) platí stále povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Ochranu dýchacích cest je možné odložit ve třídě v rámci výuky (výjimkou budou žáci, kteří se z jakýchkoliv důvodů odmítnout testovat – povinnost nosit ochranu dýchacích cest platí i při výuce, tito žáci budou muset být odděleni ve třídě i v jídelně) a při konzumaci potravin.
Žákům, kteří z jakýchkoliv důvodů odmítnou nosit ochranu dýchacích cest, nemůže být umožněn vstup do budovy školy. Omluva těchto žáků musí být v souladu se školním řádem, není automatická a škola není povinna v průběhu nepřítomnosti se žáky nijak spolupracovat.


Kromě výše uvedeného by měl náš školní život být na začátku roku bez omezení. Plánujeme spoustu aktivit pro všechny, budeme se snažit trávit co nejvíce času venku. Rádi opět obnovíme (na začátku září) naši nabídku zájmových kroužků.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte, prosím, na vedení školy.

Děkuji všem za pochopení a těším se naši spolupráci ve školním roce 2021/2022


Lubomír Krátký

Předcházející

Následující