Organizace provozu od 12.4.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT bude počínaje pondělím 12.4.2021 až do odvolání organizován provoz následovně (situace se může změnit, budeme vás případně samozřejmě informovat):

Mateřská škola
Povinná prezenční docházka pro všechny předškolní děti (v případě absence je nutné napsat zdůvodněnou omluvu).
Příchod do školky​ nejpozději v 7,15.
Děti nemusí mít ochranu dýchacích cest (pouze dobrovolně).​
V pondělí a ve čtvrtek bude každý týden probíhat testování na Covid-19.
Pro ostatní děti je školka i nadále uzavřena.

Základní škola
​1.stupeň 1. – 2. třída
Prezenční výuka po celý týden 12. – 16.4. Následující týden 19. – 23.4. distanční výuka, další opět prezenční atd.

1.stupeň 3. – 5. třída
​Distanční výuka 12.- 16.4.  

Prezenční výuka po celý týden 19. – 23.4. Následující týden 26. -30.4.distanční výuka, další opět prezenční atd.


Děti v základní škole jsou povinny nosit po celou dobu výuky ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška, nanorouška, respirátor).
V pondělí a ve čtvrtek bude při prezenční výuce každý týden probíhat testování na Covid-19.

2. stupeň (6.- 9.třída)​
Plná distanční výuka dle rozvrhu.

Školní jídelna a školní družina​
Provoz jídelny plně zajištěn, na obědy budou děti automaticky přihlášeny. Ranní družina je zrušena, bude jen odpolední. Budou zajištěny homogenní skupiny.

Testování na Covid-19 (platí pro základní i mateřskou školu stejně)
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud dítě z nějakého závažného důvodu přijde do školy/školky v jinou dobu, bude testováno individuálně) v 7,30. Děti se budou samy testovat neinvazivními samotesty z přední části nosu ve třídách za vedení třídních učitelek.                               V případě pozitivního nálezu v pondělí bude dítě umístěno v izolační místnosti až do příchodu zákonného zástupce, který bude okamžitě informován. Ostatní děti pokračují ve výuce. V případě pozitivního nálezu ve čtvrtek půjdou děti z příslušné třídy domů a budou pokračovat v distanční výuce v karanténě do doby, než bude nález antigenního testu potvrzen/nepotvrzen. Případné další kroky bude řešit krajská hygienická stanice se zákonnými zástupci.

Všichni zaměstnanci budou testováni také ve stejném režimu. Testovací materiál bude hromadně likvidován.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci

Lubomír Krátký