Organizace provozu od 10.5.2021


Na základě rozhodnutí vlády ČR bude počínaje pondělím 10.5.2021 až do odvolání organizován provoz následovně:

Mateřská škola

Povinná prezenční docházka pro všechny předškolní děti (v případě absence je nutné napsat zdůvodněnou omluvu).
Docházka umožněna všem přihlášeným dětem bez výjimky. Standardní provoz bez omezení. Děti nemusí mít ochranu dýchacích cest (pouze dobrovolně).​
Testování na Covid-19 nebude u dětí prováděno.

Základní škola
​Střídání prezenční a distanční výuky po týdnech pro oba dva stupně.

Od 10.5. prezenční výuka                 1., 2., 6. a 8. třída

               distanční výuka                  3., 4., 5., 7. a 9. třída

Od 17.5. prezenční výuka                 3., 4., 5., 7. a 9. třída

               distanční výuka                  1., 2., 6. a 8. třída

Děti jsou povinny nosit po celou dobu výuky ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška, nano-rouška, respirátor).
V pondělí bude při prezenční výuce každý týden probíhat testování na Covid-19 pro všechny žáky, ve čtvrtek navíc pro žáky 2.stupně.


Školní jídelna a školní družina

Provoz plně zajištěn, na obědy budou děti automaticky přihlášeny v rámci prezenční výuky. V rámci školní družiny budou zajištěny homogenní skupiny.

Testování na Covid-19

Děti v základní škole se budou samy testovat neinvazivními testy z přední části nosu ve třídách za vedení třídních učitelek (1. stupeň) a příslušných vyučujících (2. stupeň) před zahájením výuky.

 Na základě žádosti rodičů je umožněno testování i jinými testy za podmínek:
– testování zajistí zákonný zástupce dítěte (ve škole v 7,15 v určené místnosti)
– lze použít pouze testy ze seznamu MZ

  https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
– testy zajistí zákonní zástupci a předají je formálně škole, která je poskytne zpět
Výše uvedené platí i pro školní družinu.   

V případě pozitivního nálezu v pondělí bude dítě umístěno v izolační místnosti až do příchodu zákonného zástupce, který bude okamžitě informován. Ostatní děti pokračují ve výuce. V případě pozitivního nálezu ve čtvrtek půjdou děti z příslušné třídy domů a budou pokračovat v distanční výuce v karanténě do doby, než bude nález antigenního testu potvrzen/nepotvrzen. Případné další kroky bude řešit krajská hygienická stanice se zákonnými zástupci.
Testovací materiál bude hromadně likvidován.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci
Lubomír Krátký

Předcházející

Následující