Návrat žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Od 25. května mohou dle nařízení vlády dobrovolně chodit do školy žáci 1. stupně. Žáci, kteří nebudou do školy chodit budou nadále dostávat úkoly, jako doposud, bude jim je přímo posílat třídní učitelka, nebudou na webu školy. Škola se bude v této době řídit touto metodikou otvírání škol. Při prvním vstupu do školy musí žák předat rodičem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, jinak ho nebude možné zařadit do skupiny. Další podrobnosti obdrželi rodiče žáků  prostřednictvím mailu nebo dalších komunikačních kanálů od příslušných třídních učitelek. Prosím ještě ty rodiče, kteří nevyplnili dotazník, který byl součástí mailu, aby tak učinili. Děkuji. Výuka bude probíhat v blocích pod vedením třídních učitelek. Začátek výuky v 7:30, konec postupně počínaje 1. třídou, podrobnosti zde. Vzhledem k neustále se měnící situaci doporučujeme i sledování této stránky, kde se průběžně zobrazují ty nejaktuálnější informace.