Nástup žáků 9. třídy do školy

Od 11. května mohou dle nařízení vlády dobrovolně chodit do školy na konzultace k přijímacímu řízení žáci 9. ročníku. Škola se bude v této době řídit touto metodikou otvírání škol. Při prvním vstupu do školy musí žák předat rodiči podepsané čestné prohlášení, jinak ho nebude možné zařadit do skupiny. Další podrobnosti obdrželi rodiče žáků deváteho ročníku prostřednictvím mailů jejich dětí. Prosím ještě ty rodiče, kteří nevyplnili dotazník, který byl součástí mailu, aby tak učinili. Děkuji. Konzultace budou v předmětech matematika (úterý a čtvrtek od 8:00), český jazyk (pondělí a středa od 8:00), v ostatních předmětech bude dále probíhat distanční výuka. Žáci, kteří nebudou docházet do školy budou plnit všechny úkoly jako doposud.