Letáky Ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci

upřesnění pojmů zde
co dělat, když se objevily příznaky
co dělat, když je pozitivní test Covid-19
co dělat, když je negativní test Covid-19
co dělat, když je kontakt s pozitivně testovanou osobou zde