Kroužek „Přírodovědné aktivity“ zahájil činnost

První schůzka se konala k radosti členů kroužku na návštěvě u koní. Víťa Koníř představil dětem koně a ukázal stáje. Poučné povídání o koních doplnila velmi očekávaná projížďka. Příjemné odpoledne ještě zpestřilo opékání buřtíků. Víťovi patří velký dík, i za další pozvání, na které se děti už moc těší.  Foto zde.