Informatika v 8. třídě

V rámci inovované informatiky se žáci 8. ročníku věnují problematice programování a robotiky. Díky sestavám LEGO Micro:bit jsme sestavovali funkční model stěračů a autíčka. Ač pro žáky témata neznámá a náročná, zhostili se úkolů s úžasným nasazením a báječnými pokroky v prohlubování těchto dovedností a znalostí. Foto zde.