Děkujeme všem rodičům a dětem za krásné slunečné odpoledne s draky. Draci všem dětem krásně létali a odměnou pro všechny děti bylo posezení se svými kamarády a opékání buřtíků. Děkujeme Městysi Dolní Cerekev za přípravu posezení u Dubu, hlavně panu Polákovi za dovoz, přípravu a odvoz posezení.