Dopravní hřiště a čtvrťáci

Ve středu 13. září se žáci čtvrté třídy vydali na dopravní hřiště města Jihlavy získat teoretické i praktické znalosti z dopravní výchovy.  

První část programu byla věnována teorii, kdy se žáci dozvěděli vše, co by měli znát, pokud jsou účastníky silničního provozu. Seznámili se základními pojmy, s dopravními značkami a situacemi, které mohou při pohybu na komunikacích nastat.  Zopakovali si vše o povinné i nepovinné výbavě jízdního kola.  Druhá část probíhala venku na hřišti. Žáci si zapůjčili kola, na kterých projížděli dopravním hřištěm a získávali praktické zkušenosti a dovednosti. Mohli zde krásně zúročit informace, které získali v první části dne. Foto zde.