V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 3. třídy připomněli Den stromů. Tematický den proběhl ve středu 20. října. Děti v lese poznávaly stromy, listy, plody, popisovaly stavbu stromu a vyjmenovaly, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin postavily domečky pro lesní skřítky. Ve třídách pak prvňáci plnili úkoly v pracovních listech a vytvořili z listů skřítky Podzimníčky. Třeťáci si prověřili znalosti o stromech v poznávačce a řešili křížovky. A co popřály děti stromům k jejich svátku? „Aby je neotravoval kůrovec, … aby měly dostatek vody, … aby se o ně lidi dobře starali, a aby pěkně rostly.“ Foto zde.