Den prevence zdraví

Dne 21. září se žáci 4. třídy zúčastnili akce, která proběhla v rámci projektu Kraje Vysočina, s názvem ” Prevence dětských úrazů na základních školách v Kraji Vysočina”. Akci pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou a konala se v tělocvičně ZŠ Demlova v Jihlavě. Žáci byli jednou ze šesti skupin, které se střídaly na různých stanovištích.
Měli možnost vyzkoušet si masáž srdce na figuríně, Heimlichův hmat, simulovaný hovor na číslo 155, dále se seznámili se základy první pomoci nebo protidrogové prevence. Žáci si mohli vyzkoušet mnohé činnosti a získali potřebné informace v oblasti prevence úrazů a ochrany zdraví. Akci jsme si velmi užili. Foto zde.