Den dětí v MŠ

Dne 2.června jsme v mateřské škole oslavili Den dětí. Za spolupráce s klubem seniorů jsme se sešli na Sokolské louce, kde děti měly 7 stanovišť a zasloužené odměny za jejich zvládání. Velké poděkování patří našim seniorkám za uspořádání dětského dne, nádherné odměny „Odměny od našich babiček“ – pletené taštičky, medaile, různé plyšové hračky vlastní výroby… Poděkování patří také Úřadu Městyse Dolní Cerekev a panu Polákovi za přípravu stolů a židlí na louku. Děkujeme

děti a kolektiv z MŠ