Čtvrťáci na dopravním hřišti

V pátek 30. 9. 2022 byli žáci 4. třídy na dopravním hřišti v Jihlavě, kde probíhalo jejich proškolení v oblasti dopravní výchovy. První část dopoledního programu byla věnována teorii, kdy se žáci dozvěděli vše, co by měli znát, pokud jsou účastníky silničního provozu. V prvé řadě byli seznámeni se základními pojmy, dále získali přehled o povinné i nepovinné výbavě jízdního kola a seznámili se také s dopravními značkami a situacemi, které mohou při pohybu na komunikacích nastat. Druhá část probíhala venku na hřišti. Žáci si vyzvedli pěkná kola, na kterých projížděli dopravním hřištěm a získávali praktické zkušenosti a dovednosti. Mohli zde krásně zúročit informace, které získali v první části dne. Areál hřiště i učebny byly velmi pěkné, nově zrekonstruované a dětem se zde moc líbilo.

Předcházející

Následující