Dne 18. května naši školu navštívil kapitán Ing. Rudolf Veverka, aby žáky 3. třídy seznámil s činností naší armády. Jeho poutavá prezentace a praktické ukázky nás velmi zaujaly. Děti se aktivně zapojovaly, za správné odpovědi dostávaly drobné dárečky. Na závěr jsme si všichni prohlédli vojenskou výstroj a výzbroj. Děkujeme panu kapitánovi za jeho návštěvu. A jak to probíhalo, podívejte se zde.

Předcházející

Následující