Aktualizace – jak nově žádat o ošetřovné

Pokud zůstanete, vzhledem k uzavření škol a předškolních zařízení, doma s dítětem do 10 let, máte jako zaměstnanec nárok na ošetřovné (tzv. OČR – ošetřování člena rodiny).

Formulář žádosti o dávku ošetřovného je k dispozici na internetových stránkách ČSSZ. Tento je potřeba vyplnit a předat zaměstnavateli.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m