Úspěšná reprezentace školy v branném závodě

Žáci 8. a 9. třídy se ve dvojicích: Jan Zástěra a Maxmilián Zlatuška, Václav Kuzma a Zdeněk Palán zúčastnili branného závodu. 4 kilometrová trasa závodu obsahovala různé úkoly jako střelba z plynové pistole, hod granátem, hasičské cvičení, prvky první pomoci, bezpečnostní […]

„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

 

Otevření školy

V souvislosti s uvolňováním opatření ve společnosti dojde také k otevření školy. Pro žáky devátých ročníků z důvodu přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020, pro žáky prvního stupně od 25. 5. 2020, k témuž datu bude obnoven i provoz mateřské školy. Přikládám průvodní dopis ministra školství zde. Metodiku, jak vše do konce roku bude probíhat, najdete zde. Další podrobnosti budou včas zveřejněny.

Vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, příspěvkové organizace

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Dolní Cerekev, příspěvková organizace dle § 167, zák. 561/2004 Sb., školského zákona a dle Volebního řádu pro volby do školské rady ZŠ zřízené Městysem Dolní Cerekev.

Dle výše uvedených dokumentů vyhlašuje volební komise volby do školské rady při  Základní škole a mateřské škole Dolní Cerekev, příspěvková organizace (dále jen ZŠ)

  • nejpozději do 15. 5. 2020 14:00 hodin se přijímají přihlášky za kandidáty, ke stažení zde
  • kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně na adresu ředitelství Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev, příspěvková organizace, Dolní Cerekev 26, 588 45 nejpozději do 15. 5. 2020 do 14:00 hodin nebo elektronicky na adresu zsdcerekev@zsdcerekev.cz
  • zveřejnění kandidátek od 16. 5. do 31. 5. 2020 na obvyklém místě ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.zsdcerekev.cz)
  • na den 1. 6. 2020 je stanoven termín voleb zástupců pedagogických pracovníků
  • na období od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 je stanoven termín voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Volby členů se uskuteční tajným hlasováním v budově ZŠ, Dolní Cerekev 26 z předem sestavených kandidátek a na Úřadu městyse Dolní Cerekev.
  • podrobnosti a průběh postupně zde

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jakými způsoby se bude provádět hodnocení výsledků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Dokument zde.

 

Mimořádná opatření v oblasti školství

Další postup uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství by měl probíhat podle schváleného harmonogramu (viz zde http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) v závislosti na vývoji epidemiologické situace

a to obdobným způsobem – prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/ . Doporučujeme Vám pravidelně sledovat uvedené odkazy.