Úspěšná reprezentace školy v branném závodě

Žáci 8. a 9. třídy se ve dvojicích: Jan Zástěra a Maxmilián Zlatuška, Václav Kuzma a Zdeněk Palán zúčastnili branného závodu. 4 kilometrová trasa závodu obsahovala různé úkoly jako střelba z plynové pistole, hod granátem, hasičské cvičení, prvky první pomoci, bezpečnostní […]

„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

 

Platby – oznámení rodičům

Platby za pracovní sešity, obědy, kroužky a družinu budou od září 2020 realizovány pouze elektronicky na účet školy č.: 86 – 2674060287/0100. Dále je třeba v poznámce k platbě uvést jméno dítěte, třídu a účel platby.

Poplatky za družinu a kroužky.

Poplatky za kroužky byly uhrazeny nejdéle do konce března, nevznikl tedy žádný přeplatek. Družina byla provozována i po znovuotevření školy v květnu. Vzhledem k nutnosti vytvoření více skupin, ve kterých se děti nesměly potkávat, vznikly vyšší náklady na její provozování. Místo dvou skupin bylo nutno vytvořit skupin pět. Po dohodě se zřizovatelem proto bylo rozhodnuto, že v důsledku této situace nevznikl nárok na vrácení jakékoliv částky.

Úřední hodiny v době prázdnin

červenec srpen
1. 7. 2020 8:00 – 10:00 3. 8. 2020 8:00 – 10:00
9. 7. 2020 8:00 – 10:00 od 27. 8. 2020 denně

 

Zakončení školního roku 2019/2020

 

S blížícím skoncem školního roku vydalo MŠMT další opatření, kterými se musíme řídit. Doprovodil ho i ministr školství svým dopisem a zároveň byl vydán letáček s hlavními informacemi. Děti, které nyní nechodily do školy si mohou přijít dne 26. června pro vysvědčení, musí ale přinést podepsané čestné prohlášení. Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledání v září, kdy už snad bude vše normální.