„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

Legiovlak Telč

Dne 25. října žáci 7., 8., a 9., třídy navštívili výstavu „Legiovlak“ v Telči. Žáci si mohli prohlédnout věrnou repliku vlaku, který používali v Rusku v letech 1918-1920 v bojích legionáři na Transsibiřské magistrále. Celou prohlídku doprovázel s odborným výkladem legionář, v dobovém stejnokroji, a žáci […]

 

Návrat žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Od 25. května mohou dle nařízení vlády dobrovolně chodit do školy žáci 1. stupně. Žáci, kteří nebudou do školy chodit budou nadále dostávat úkoly, jako doposud, bude jim je přímo posílat třídní učitelka, nebudou na webu školy. Škola se bude v této době řídit touto metodikou otvírání škol. Při prvním vstupu do školy musí žák předat rodičem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, jinak ho nebude možné zařadit do skupiny. Další podrobnosti obdrželi rodiče žáků  prostřednictvím mailu nebo dalších komunikačních kanálů od příslušných třídních učitelek. Prosím ještě ty rodiče, kteří nevyplnili dotazník, který byl součástí mailu, aby tak učinili. Děkuji. Výuka bude probíhat v blocích pod vedením třídních učitelek. Začátek výuky v 7:30, konec postupně počínaje 1. třídou, podrobnosti zde. Vzhledem k neustále se měnící situaci doporučujeme i sledování této stránky, kde se průběžně zobrazují ty nejaktuálnější informace.

Nahlašování obědů pro děti, které přijdou od 25. 5. do školy i školky – aktualizováno

Vzhledem k tomu, že je potřeba včas nahlásit zájemce o obědy od 25. 5. 2020 vedoucí školní kuchyně paní Kameníkové, využijte k jejímu kontaktování, pokud ji nezastihnete na telefonu, email: jidelnadc@seznam.cz. Platba za obědy je možná pouze bezhotovostně.

Nástup žáků 9. třídy do školy

Od 11. května mohou dle nařízení vlády dobrovolně chodit do školy na konzultace k přijímacímu řízení žáci 9. ročníku. Škola se bude v této době řídit touto metodikou otvírání škol. Při prvním vstupu do školy musí žák předat rodiči podepsané čestné prohlášení, jinak ho nebude možné zařadit do skupiny. Další podrobnosti obdrželi rodiče žáků deváteho ročníku prostřednictvím mailů jejich dětí. Prosím ještě ty rodiče, kteří nevyplnili dotazník, který byl součástí mailu, aby tak učinili. Děkuji. Konzultace budou v předmětech matematika (úterý a čtvrtek od 8:00), český jazyk (pondělí a středa od 8:00), v ostatních předmětech bude dále probíhat distanční výuka. Žáci, kteří nebudou docházet do školy budou plnit všechny úkoly jako doposud.

Otevření školy

V souvislosti s uvolňováním opatření ve společnosti dojde také k otevření školy. Pro žáky devátých ročníků z důvodu přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020, pro žáky prvního stupně od 25. 5. 2020, k témuž datu bude obnoven i provoz mateřské školy. Přikládám průvodní dopis ministra školství zde. Metodiku, jak vše do konce roku bude probíhat, najdete zde. Další podrobnosti budou včas zveřejněny.