„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

Legiovlak Telč

Dne 25. října žáci 7., 8., a 9., třídy navštívili výstavu „Legiovlak“ v Telči. Žáci si mohli prohlédnout věrnou repliku vlaku, který používali v Rusku v letech 1918-1920 v bojích legionáři na Transsibiřské magistrále. Celou prohlídku doprovázel s odborným výkladem legionář, v dobovém stejnokroji, a žáci […]

 

Základní školy – manuály, uvolňování - aktualizováno

  • Důležité upozornění: pokud při nástupu do základní školy, resp. mateřské školy, neodevzdá dítě nebo jeho zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, nebude takové dítě zařazeno do skupiny a nemůže se účastnit výuky.
  • Manuál k provozu základních škol je ke stažení ZDE.
  • Manuál k provozu mateřské školy je ke stažení ZDE.
  • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (předpoklad od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela.
  • Pokud rodiče žáka projeví zájem o výuku dítěte v rámci školní skupiny, ale předem avizují, že dítě nastoupí do školy později než 11., respektive 25. května, je možné takového žáka do školní skupiny přijmout. Čestné prohlášení stačí podepsat při prvním vstupu žáka do školy, ovšem podmínka bezinfekčnosti platí celou dobu pobytu ve škole.
  • Nová nařízení vlády související s provozem škol:
  • Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků zde
  • Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení zde

Umístění MŠ ve výtvarné soutěži

V zimním kole výtvarné soutěže Živá zahrada 2019/2020 – Krahujec, pozor, na krmítku je dravec!, se na třetím místě umístila Zuzanka Landová z naší mateřské školy. Její obrázek a obrázky soutěžících na 1. a 2. místě si prohlédněte zde.

Poplatky za družinu, mateřskou školu a kroužky

Dne 25. května 2020 se vrátí děti 1. stupně a mateřské školy. V souvislosti s tím oznamujeme, že poplatek za školní družinu nebude vybírán, školkovné za měsíc květen bude pro přihlášené děti stanoven na 125 Kč, na měsíc červen již plná výše. Děti, které nejsou na toto období přihlášeny do MŠ, školkovné platit nebudou. Kroužky probíhat nebudou. Veškeré platby za MŠ i obědy budou pouze bezhotovostní.

Básničky o koronaviru

 

Ani v době karantény někteří žáci 4. třídy nezahálejí. Mimo jiné se pustili do tvorby básniček o koronaviru, které si navzájem přečetli během videohovoru v aplikaci Teams. Básničky se jim moc povedly, můžete se sami přesvědčit. Zde jsou.