„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

Legiovlak Telč

Dne 25. října žáci 7., 8., a 9., třídy navštívili výstavu „Legiovlak“ v Telči. Žáci si mohli prohlédnout věrnou repliku vlaku, který používali v Rusku v letech 1918-1920 v bojích legionáři na Transsibiřské magistrále. Celou prohlídku doprovázel s odborným výkladem legionář, v dobovém stejnokroji, a žáci […]

 

„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče o zoubky, ale také jsme procvičovali čtení, psaní, matematiku a skládali skládanky. Dětem se program líbil. Velikou radost jim udělal preventivní balíček s produkty péče o zoubky. Přejeme všem mnoho zářivých úsměvů a do budoucna zdravé zuby. A zde fotky pro spolužáky, kteří s námi nemohli pracovat.

Dobrovolná docházka žáků 2. stupně – aktualizováno 5. 6. 2020

Na základě povolení MŠMT nabízíme možnost konzultací žákům druhého stupně počínaje dnem 8. června 2020. Škola se bude řídit tímto předpisem, doprovodný dopis ministra školství k němu si přečtěte zde. Rodičům žáků byl prostřednictvím mailů zaslán dotazník ke zjištění zájmu o tyto konzultace. Prosíme vyplnit nejpozději do 3. června 2020. Při prvním nástupu musí žáci kromě žáků 9. třídy, kteří již do školy chodili, předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Konzultace pro každou třídu zvlášť budou probíhat ve dvou dnech v týdnu vždy od 8:00 do cca 12:00. Žáci 6. a 7. ročníku budou mít konzultace v úterý a ve čtvrtek, žáci osmého a devátého ročníku v pondělí a ve středu.

Rozvrh konzultací 6. třída  7. třída  8. třída  9. třída

Soutěž Ministerstva obrany – POKOS

V pondělí 25. května bylo ukončeno 39. kolo soutěžek problematice příprava občanů k obraně státu. Na základě mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19, která v rámci resortu Ministerstva obrany ČR přijali, byla soutěž prodloužena až do poloviny května. I v této době jsme nezaháleli a do soutěže se zapojili. Zadařilo se. Mezi výherci je naše žákyně Jana Kratochvílová.

„Jani, blahopřejeme Ti – v tomto školním roce už podruhé, věcnou cenu obdržíš poštou“.

Další soutěž bude z důvodu vzniklých opatření vyhlášena až v září. Přejeme všem hodně zdraví.

Volba do Školské rady

Dne 1. 6. 2020 proběhne volba zástupců z řad pedagogů v budově školy. Vzhledem k současné situaci nemůže stejně proběhnout volba zástupců rodičů a zletilých žáků, proto ve spolupráci s Úřadem Městyse bude tato probíhat vhozením lístku dle pokynů do urny umístěné v budově městyse a v době přítomnosti pracovníků úřadu ve dnech 1. 6. až 5. 6. 2020.  Pokud máte dítě ve škole i školce, máte možnost volit dvakrát, tzn. za každé dítě jeden hlas. Ostatní podrobnosti zde.