Vypouštění balónků

    Ke konci školního roku vypouštěli prvňáčci balónky se svými přáníčky. Podívejte se do galerie zde.

Valtínov

Ve čtvrtek 14. 6. jela druhá třída na školní výlet k obci Valtínov, kde se nachází Lesopark a rozhledna U Jakuba. Před návštěvou Lesoparku a rozhledny jsme nejprve navštívili přírodní zajímavosti v okolí. Po malém občerstvení jsme absolvovali výstup na rozhlednu a […]

Výlet třetí a čtvrté třídy

Program školního výletu byl koncipován na návštěvu tří různých míst. Vzhledem k počasí byla část programu nahrazena návštěvou Muzea Vysočiny. Děti si prohlédly expozici Od gotiky po současnost – osm století v historii města. Brána Matky Boží byla dalším místem, které […]

Alternátor

  V úterý 5. června vyrazila 2. třída na exkurzi do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Zúčastnili jsme se programů: Proč žárovka svítí a topení hřeje, Cesta do vesmíru. Celý program jsme zakončili v herně. Dětem se v centru moc líbilo, odjížděly se spoustou […]

Výlet první a druhé třídy

    V pondělí 28. května jela první a druhá třída na výlet do ZOO Jihlava. Měli jsme krásné počasí a děti si to skvěle užily. Foto zde.  

 

Alternátor

 

V úterý 5. června vyrazila 2. třída na exkurzi do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Zúčastnili jsme se programů: Proč žárovka svítí a topení hřeje, Cesta do vesmíru. Celý program jsme zakončili v herně. Dětem se v centru moc líbilo, odjížděly se spoustou zajímavých zážitků. Foto zde.

Dopravní výchova ve 4. třídě

Žáci 4. ročníku absolvovali v tomto školním roce dopravní výchovu. V rámci výuky navštívili třikrát dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Při teoretickém vyučování žáci probrali základní pravidla pro cyklisty, dopravní značky a řešení křižovatek, při praktickém výcviku nacvičovali jednotlivé dopravní situace. Součástí závěrečného přezkoušení byly testové otázky, ovládání jízdního kola a praktické dodržování pravidel při jízdě na dopravním hřišti. Všichni žáci splnili podmínky přezkoušení a získali „Průkaz cyklisty“.

Výlet první a druhé třídy

 

 

V pondělí 28. května jela první a druhá třída na výlet do ZOO Jihlava. Měli jsme krásné počasí a děti si to skvěle užily. Foto zde.

 

Ochutnávka ovoce

V rámci projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL jsme i letos využili nabídku doprovodných programů a objednali zdarma 4 ochutnávkové koše s ovocem, ochutnávkový koš se zeleninou a ochutnávkový koš – mix speciál.. Všichni žáci z 1. i 2. stupně měli možnost dne 5. června 2018 poznat a ochutnat netradiční i netradiční ovoce a zeleninu. Dětem chutnalo, talíře s některými druhy ovoce byly brzy prázdné. Foto zde.