GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní osoba Ing. Radomír Tomandl
Telefon 602 459 546
Email gdpr.trestsko@email.cz