Suplování

Aktuální suplování je zveřejněno také ve vestibulu školy.

Středa 19. února 2020

 1. 2. 3. 4. 5. 6.
L. Janíčková Př 6 M 5 Př 8 Z 9
PF Po PH Vl
 P. Šilhart Tv 5 Tv 5
odpadá odpadá