Suplování

Aktuální suplování je zveřejněno ve vestibulu školy.

Středa 21. června 2017

   1. 2. 3. 4. 5. 6.
S. Příhodová+ 6. tř. M 8 M 6 M 7 M 9
PF za x x x
H. Pitnerová + 7.tř. N 9 D 8 x D 6 Z 7 Z 6
x PF za x x x
L. Vejtasová + 9.tř.  Př 6  F 7 Ov 9  Ch 8 Př 8
 x x  x La za  La za