Suplování

Aktuální suplování je zveřejněno také ve vestibulu školy.

Pátek 13. prosince 2019

 1. 2. 3. 4. 5. 6.
P. Třísková M 3 Č 3 Vv 3 Vv 3
 IVl  IVl IVl IVl
V. Svobodová Č 4 M 4 Vv 4 Vv 4
PF  Ja  Př PH