Suplování

Aktuální suplování je zveřejněno ve vestibulu školy.

Čtvrtek 19. října 2017

   1. 2. 3. 4. 5. 6.
S. Příhodová M 7 M 8 x M 9 Inf 5 Inf 5
Bl St La za odpadá odpadá