Suplování

Aktuální suplování je zveřejněno také ve vestibulu školy.

Středa 22. ledna 2020

 1. 2. 3. 4. 5. 6.
V. Svobodová Č 4 M 4 Tv 4 Tv 4  Č 4
Vl  IVl IVl  Bl
M. Poláčková A x A 5 A 6 D 6  A 7
PF PH IVl  Ja  Př