Zájmová činnost ve školním roce 2016/17

 

  • Zájmové útvary pracují od října.
  • Za zájmové útvary vybíráme příspěvek na provoz ve výši 100 Kč za měsíc.
  • Dyslektický a logopedický kroužek je zdarma.

 

 Zájmová činnost ve školním roce 2016/17

 

název termín počet žáků vedoucí
Taneční kroužek
sl. Jelínková
Výpočetní technika
úterý 9 p. Bláhová
Logopedie středa 6 p. Bláhová
Kroužek flétna
p. V. Vláčilová
Dyslektický kroužek I. 1 hodina týdně 2 p. Třísková
Dyslektický kroužek II. 1 hodina týdně 4 p. Třísková