Učitelky

Mateřská škola

 Bc. Andrea Podhorská zástupkyně ředitele pro MŠ  msdcerekev@zsdcerekev.cz
Alena Hašková učitelka  haskova@zsdcerekev.cz
Iveta Konířová učitelka  t. č. rodičovská dovolená
Eva Musilová učitelka  musilova@zsdcerekev.cz
Adéla Hrubá učitelka  hruba@zsdcerekev.cz

 

Telefonní kontakty:

Vrátník 560 000 286
Kancelář zástupkyně ředitele pro MŠ

 

567 315 022
Školka 1. oddělení – Broučci (1. patro)

Podhorská, Hrubá

560 000 292
Školka 2. oddělení – Motýlci (2. patro)

(Konířová), Hašková, Musilová

560 000 293