Učitelky

Mateřská škola

 Alena Hašková vedoucí učitelka MŠ  msdcerekev@zsdcerekev.cz
Kristýna Taclíková učitelka
Iveta Konířová učitelka  t. č. mateřská dovolená
Gabriela Koubková učitelka
Andrea Podhorská učitelka

 

Telefonní kontakty:

Vrátník 560 000 286
Kancelář vedoucí učitelky

 

567 315 022
Školka 1. oddělení – Broučci (1. patro)

Taclíková, Koubková

560 000 292
Školka 2. oddělení – Motýlci (2. patro)

(Konířová), Hašková, Podhorská

560 000 293