Otevřená škola

logo

PROJEKT „ Otevřená škola“

Statutární město Jihlava získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolu s partnerem projektu Společnost pro kvalitu školy Ostrava, o.s. realizuje projekt z oblasti inkluzivního vzdělávání, ve kterém budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy,  vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou těchto žáků, výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů.

Cílovou skupinou je 400 žáků z 30 škol ORP Jihlava včetně pedagogů a ředitelů.  Zapojeni budou i zřizovatelé škol, kteří budou mít tak možnost se seznámit s výstupy projektu a zapojit se do zpracování lokální strategie.

Finančně bude podpořeno doučování, příprava a zpracování plánů pro doučované žáky, pomoc odborných poradenských pracovníků. V rámci projektu bude pracovat Rada ředitelů škol, která se bude podílet na zpracování návrhu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání.

Na projektu se odborně podílí příspěvková organizace Vysočina Education Jihlava, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

Doba trvání projektu:  květen  2014 – červen  2015.

Informace o zapojení naší školy do projektu je zveřejněna také zde.