Zápis do 1. třídy školního roku 2020/21

Zápis do 1. třídy školního roku 2020/21 se koná od 1. dubna do 30. dubna 2020 pouze elektronickou formou. Na titulní straně našeho webu bude banner, na který kliknete a otevře se přihláška ke vzdělávání. Další podrobnosti vám přijdou v mailu, který odbržíte spolu s vyplněnou přihláškou.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Pokyny k odkladu školní docházky

Obecné informace

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Seznam přijatých dětí