Zápis do 1. třídy školního roku 2020/21

Zápis do 1. třídy školního roku 2020/21 se koná ve čtvrtek 23. dubna 2020 14:00 – 17:00

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Pokyny k odkladu školní docházky

Obecné informace

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Rozhodnutí o přijetí