Den stromů 2018 – projektové vyučování v 1. a 4. třídě

Ve středu 17. října prožili prvňáci a čtvrťáci v lese. Celé dopoledne se věnovali stromům. Poznávali stromy, listy a plody, popisovali stavbu stromu. Z přírodnin děti postavily domečky pro lesní skřítky a zazpívaly stromům písničky. Ve třídách pak prvňáci vytvořili podzimní skřítky z listů a formou soutěže si zopakovali, co všechno o stromech znají. Čtvrťáci pracovali s textem, plnili úkoly v pracovních listech a každý si založil herbář listů. Projektovým vyučováním jsme chtěli oslavit Den stromů, který připadá na 20. října, připomenout, jak jsou stromy důležité a co pro nás znamenají. Tak všechno nejlepší k svátku. Fotky zde.