Dopravní výchova ve 4. třídě

Dopravní výchova je pro žáky čtvrtého ročníku nedílnou součástí výuky. 24. září se poprvé zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Jihlavě. V učebně si připomněli pravidla silničního provozu zaměřená na cyklistu. I přes nepřízeň počasí žáci sedli na kola a pravidla silničního provozu si vyzkoušeli v praxi. Do jarní návštěvy dopravního hřiště čeká čtvrťáky hodně procvičování, aby získali průkaz cyklisty. Foto zde.