Dopravní výchova ve 4. třídě

Žáci 4. ročníku absolvovali v tomto školním roce dopravní výchovu. V rámci výuky navštívili třikrát dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Při teoretickém vyučování žáci probrali základní pravidla pro cyklisty, dopravní značky a řešení křižovatek, při praktickém výcviku nacvičovali jednotlivé dopravní situace. Součástí závěrečného přezkoušení byly testové otázky, ovládání jízdního kola a praktické dodržování pravidel při jízdě na dopravním hřišti. Všichni žáci splnili podmínky přezkoušení a získali „Průkaz cyklisty“.