Mimořádný rozvrh v době sportovního kurzu

Žáci 2. stupně, kteří se nezúčastní sporovního kurzu, se v době jeho konání budou učit podle upraveného rozvrhu, který je k dispozici zde.