Den otevřených dveří říjen 2017

Ve středu 25. října 2017 se u příležitosti devadesáteho výročí otevření školní budovy konalo hned několik akcí. V první řadě žáci devátého ročníku spolu s paní učitelkou Lucií Vejtasovou zorganizovali a realizovali další „Svačinový den“, jehož výtěžek bude věnován nadaci Terezy Maxové dětem.

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhaly pracovní dílny v jednotlivých třídách a na chodbách školy. Ve 14 hodin byla na školním dvoře slavnostně za přítomnosti senátora pana Miloše Vystrčila, starosty Městyse Dolní Cerekev pana Zdeňka Jirsy, ředitele školy pana Petra Šilharta, ostatních učitelů, dětí, veřejnosti a samozřejmě autorů pánů Přemysla Fučíka a Františka Roda pokřtěna kniha zabývající se historií školy. Foto zde.