2. a 3. třída na výletě v Telči

 

Žáci 2. a 3. třídy jeli vlakem na výlet do Telče. Nejdříve navštívili Panský dvůr, kde na ně čekala „cesta za pokladem“ – sedm truhliček s praktickými úkoly, sedm indicií a jeden poklad. Po úspěšném nalezení pokladu měly děti možnost prohlédnout si náměstí Zachariáše z Hradce a projít se kolem Štěpnického rybníka. Počasí bylo pěkné a výlet se dětem líbil. Foto zde.