Celostátní kolo soutěže „Sapere, vědět, jak žít“

Ve středu 26. dubna soutěžilo družstvo složené ze žáků páté třídy Jana Zástěry, Natálky Lipoldové a Šárky Pechačové v celostátním kole soutěže týkající se zdravého životního stylu. Před tím ale museli projít školním, okresním a krajským kolem, ve kterých vždy zvítězili a proto postoupili až do Prahy, kde soutěžilo celkem 14 družstev ze všech kryjů naší republiky. Žáci získali čestné uznání a mají dobrou zkušenost do budoucna. Děkujeme za reprezentaci školy.