Category: 2020

Úhrada MŠ, ŠD, zápisy do MŠ

Vše se řeší v současné době na krajské úrovni, jakmile bude jasno, zveřejníme informace i zde. Předpokládáme ale, že tzv. školkovné bude upraveno s ohledem na dobu uzavření zařízení, obdobně družina, zápis do 1. tříd je vyřešen online, jak bude vypadat zápis do MŠ bude včas sděleno.

Ošetřovné – aktuální informace z MPSV ze dne 26. 3. 2020

Ze stránek MPSV vybírám nejdůležitější, některé činnosti už proběhly, celý článek najdete zde.  Doporučujeme pročíst si i otázky a odpovědi na konci článku.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Citace z webu MŠMT ČR:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podrobnější informace k organizaci budou co nejdříve následovat, aby vše proběhlo v pořádku.

Úřední hodiny v době uzavření školy – aktualizováno

 

Po dobu uzavření školy budou úřední hodiny pro nezbytné záležitosti např. vydání Ošetřovného, vždy v pondělí a ve středu v době od 9:00 do 11:00. Aktuálně – vláda schválila změnu ve vyplácení Ošetřovného, tisková zpráva zde. Dále platí možnost kontaktování na mailu prihodova@zsdcerekev.cz. Děkujeme za pochopení.