„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

Prvňáci a druháci oslavili Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si žáci 1. a 2. třídy připomněli Den stromů. Tematický den oslavili v pátek 25. října v lese. Poznávali stromy, listy, plody, popisovali stavbu stromu a vyjmenovali, co vše nám stromy dávají. Z přírodnin děti postavily domečky […]

Legiovlak Telč

Dne 25. října žáci 7., 8., a 9., třídy navštívili výstavu „Legiovlak“ v Telči. Žáci si mohli prohlédnout věrnou repliku vlaku, který používali v Rusku v letech 1918-1920 v bojích legionáři na Transsibiřské magistrále. Celou prohlídku doprovázel s odborným výkladem legionář, v dobovém stejnokroji, a žáci […]

 

Poplatky za družinu a kroužky.

Poplatky za kroužky byly uhrazeny nejdéle do konce března, nevznikl tedy žádný přeplatek. Družina byla provozována i po znovuotevření školy v květnu. Vzhledem k nutnosti vytvoření více skupin, ve kterých se děti nesměly potkávat, vznikly vyšší náklady na její provozování. Místo dvou skupin bylo nutno vytvořit skupin pět. Po dohodě se zřizovatelem proto bylo rozhodnuto, že v důsledku této situace nevznikl nárok na vrácení jakékoliv částky.

Úřední hodiny v době prázdnin

červenec srpen
1. 7. 2020 8:00 – 10:00 3. 8. 2020 8:00 – 10:00
9. 7. 2020 8:00 – 10:00 od 27. 8. 2020 denně

 

Zakončení školního roku 2019/2020

 

S blížícím skoncem školního roku vydalo MŠMT další opatření, kterými se musíme řídit. Doprovodil ho i ministr školství svým dopisem a zároveň byl vydán letáček s hlavními informacemi. Děti, které nyní nechodily do školy si mohou přijít dne 26. června pro vysvědčení, musí ale přinést podepsané čestné prohlášení. Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledání v září, kdy už snad bude vše normální.

Výsledek volby do Školské rady

Volební komise sečetla všechny hlasy s tímto výsledkem. Školská rada bude následující tři roky pracovat v novém složení.